Granbud

Certyfikaty i Fundusze Unijne


Przedsiębiorstwo realizuje projekt pt. „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2022.01”, którego celem jest podniesienie standardów BHP w przedsiębiorstwie. W ramach niniejszego projektu wnioskodawca zrealizował inwestycje w zakresie zakupu instalacji filtrowentylacyjnej do pomieszczeń pracy, zakupu rusztowania przejezdnego do prac na wysokości oraz zakupu podnośników nożycowych.

Dofinansowanie pochodzi z "Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".

Wartość projektu brutto: 878 321,18 zł

Wartość dofinansowania brutto: 300 000,00 zł

Granbud Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w firmie Granbud Sp. z o.o. Sp. k. innowacyjnej technologii produkcji konstrukcji i stelaży meblowych oraz komponentów do montażu konstrukcji i stelaży meblowych”.

Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału produkcyjnego i konkurencyjności firmy Granbud Sp. z o.o. Sp. K. poprzez wdrożenie własnej, nowej, nie stosowanej dotychczas na świecie technologii wytwarzania udoskonalonych konstrukcji i stelaży meblowych oraz elementów do ich montażu, obejmującej sposób łączenia drewnianych i drewnopochodnych płyt.

Innowacyjna technologia produkcji jest opracowaniem własnym Beneficjenta, wykorzystującym rozwiązanie procesowe zgłoszone przez Spółkę jako wynalazek w Urzędzie Patentowym RP. Niniejszy projekt zakłada inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe umożliwiające wdrożenie technologii i wprowadzenie do oferty firmy znacząco udoskonalonych produktów - konstrukcji i stelaży meblowych oraz komponentów do montażu konstrukcji i stelaży meblowych.

Dzięki wdrożeniu samodzielnie opracowanego rozwiązania technologicznego Granbud Sp. z o.o. Sp. k. przewiduje dalszy, wzrost sprzedaży produktów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych w branży oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

Wartość projektu: 4 095 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 433 250,00 zł

^